סוגי דיג

תמונה לנענע דיג

על פי מאפייני המים שבהם נערכות הדייג המשמשות בהן, ניתן לחלק את כרכי הדייג לשני סוגים, ג'יגי דיג מטורפים וגיגי דיג מלוחים.

וניתן לסווג גם כושלות דייג לחמישה סוגים בגלל צורת הראש השונה של כושי הדייג. אלה הם כושלי דייג הכדור, כושני דיג בכדורגל, כושונים של דיג בנדנדה, כוש דיג של כדורגל מגה ונשנושי דיג מברשות נטולות עשב.

כדורגל דיג פאזל תמונה דיג הנדנדה פאזל תמונה

weedless מברשת טונגסטן ראש דיג פאזל תמונה נדנדה-טונגסטן-ראש דיג פאזל תמונה

Owing to the different body materials of fishing jigs, there are four types of fishing jigs, bucktail fishing jigs, nylon fishing jigs, Mylar fishing jigs and feathered fishing jigs, of which come in different size and shape. Bucktail jigs, just as the name implies, this kind of fishing jigs have the body made of bucktail .And bucktail jigs are the most popular used between anglers.

Mylar fishing jigs bucktail fishing jigs Picture

Fishing Jigs Picture דיג נוצות הפאזל התמונה